Što je prljavština rekla kiši

TOMAS:Što je prljavština rekla kiši?
CINDY:Nisam naj maglovitija.
TOMAS:'Zahvaljujući tebi, moje ime je blato.'